Nieuws

Onze troeven

 • Hoog slaagpercentage
 • Scherpe prijzen
 • Ervaren instructeurs
 • Alle rijbewijzen mogelijk
 • Jarenlange ervaring!

ACTUALITEIT 2017

Vernieuwd cat.B in het Vlaams Gewest in 2017
Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan staan een aantal vernieuwingen voor het rijbewijsexamen categorie B op til. Het vernieuwde examen zal op 01.06.2017 inwerking treden in de 16 Vlaamse examencentra. Hiertoe dient eerst nog een Besluit van de Vlaamse Regering te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Onder voorbehoud van deze publicatie worden hieronder de belangrijkste wijzigingen toegelicht.
 
Het theorie-examen
 
De zware overtredingen
Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en gewone overtredingen.
Een zware overtreding is bijvoorbeeld voorbij een rood verkeerslicht rijden.
Het theorie-examen zal nog steeds 50 vragen tellen, waarvan er ten minste 41 correct moeten worden beantwoord.
Er mogen maximum 9 foutpunten worden behaald.
Een kandidaat is niet geslaagd als hij ten minste 2 verkeerde antwoorden geeft op vragen die een zware overtreding inhouden en overtredingen m.b.t. snelheid.
 
Het praktijkexamen
 • Het voorlopig rijbewijs
Wanneer de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervalt, kan de kandidaat vandaag kiezen tussen of 6 uur rijles volgen in een erkende rijschool, of 3 jaar wachten om een nieuw geldig voorlopig rijbewijs aan te vragen. Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat verplicht 6 uur rijles moeten volgen. De wachttijd van 3 jaar wordt afgeschaft. De kandidaat zal vervolgens kunnen kiezen om onmiddellijk het praktijkexamen af te leggen, of onmiddellijk zijn scholing verder te zetten onder dekking van een nieuw voorlopig rijbewijs.
 • De manoeuvres
De kandidaat moet vandaag 2 manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat.
Vanaf 01.06.2017 moet de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren.
 
De kandidaat moet door loting twee van de drie onderstaande manoeuvres uitvoeren:
1. Keren in een smalle straat
2. In rechte lijn achteruitrijden
3. Parkeren: na loting één van de volgende parkeermanoeuvres:
    3.1 evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen
    3.2 evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen
    3.3 loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren
    3.4 loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren
 
Naar gelang het manoeuvre, zal dit op de openbare weg of op een openbare plaats, zoals een parkeerterrein, moeten worden uitgevoerd.
 
 • Zelfstandig rijden
Vanaf 01.06.2017 zal ook de vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden worden beoordeeld tijdens het praktijkexamen. Zo zal de kandidaat bijvoorbeeld worden gevraagd opeenvolgende instructies uit te voeren of een bepaalde richting aangegeven op aanwijzingsborden te volgen. Men zal hem ook kunnen vragen de instructies van een GPS te volgen.
 
 • Risicoperceptietest
Vanaf 01.06.2017 wordt het praktijkexamen uitgebreid met een risicoperceptietest.
Deze computertest zal nagaan of de kandidaat de verschillende gevaren tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.

Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld. Op die manier is de test enkel gericht op de gevaarwaarneming.


Vanaf 01.10.2017 

 

 • De minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden

  De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

  Dit voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Voor diegene die hun voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd vóór 01.10.2017 is dit niet van toepassing.

   
 • Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider

  Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur.

  Deze vorming is 10 jaar geldig.

  Dit voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Voor diegene die hun voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd vóór 01.10.2017 is dit niet van toepassing. 
 
 
Bijkomende inlichtingen ivm praktijkexamens, voorwaarden van voertuigen en prijzen hiervan kan u vinden op www.goca.be